Chứng chỉ

The Secong Batch of Single Champion Enterperise of Manufacturing Enterpeises in Shandong ProvinceChùm Secong của một nhà vô địch đơn lẻ Bước vào kinh nghiệm sản xuất ở tỉnh Sơn Đông

Shandong high quality brandThương hiệu chất lượng cao Sơn Đông

Certificate of High and New Tech EnterpriseGiấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao và Mới

Production License of Special Equipment People's Republic of ChinaGiấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

PatentBằng sáng chế

PatentBằng sáng chế