Vào ngày 1 tháng 8, thành phố Yên Đài báo cáo một trường hợp được xác nhận nhập khẩu từ tỉnh ngoài

On August 1, Yantai City reported a confirmed case imported from outside the province

Vào ngày 1 tháng 8, thành phố Yên Đài báo cáo một trường hợp được xác nhận nhập khẩu từ tỉnh ngoài.Trên cơ sở đó, ngay trong ngày công ty đã đưa ra kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, đồng thời với việc phát triển kinh doanh bình thường đã triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch.Tổ chủ trì phòng chống dịch tổ chức triển khai các tài liệu phòng chống dịch và nhiều biện pháp công tác.Ngày 4/8, công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ trực tuyến phòng chống dịch.Nhóm chủ trì phòng, chống dịch đã phân tích tình hình dịch, giải thích các biện pháp phòng, chống cụ thể và bố trí các nhiệm vụ quan trọng.

Nội dung cụ thể bao gồm:
Đặc điểm của vi rút vùng đồng bằng, Vai trò của vắc xin tiêm chủng, dự đoán và phán đoán diễn biến của dịch, các biện pháp phòng và chống dịch hiệu quả, ứng phó bình thường với dịch và bố trí công việc kinh doanh của công ty sự phát triển.Tình hình kinh doanh chung của công ty phát triển tốt, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện có nề nếp, nhà nước có khoa học phòng chống quyết liệt, sự hợp tác tích cực của công ty và sự chung sức của toàn xã hội chắc chắn sẽ giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 về học tập, công việc và cuộc sống.

On August 1, Yantai City reported a confirmed case imported from outside the province

Không có mùa đông nào là không thể vượt qua, và không có mùa xuân nào là không đến.Trước cuộc chiến chống dịch của nhân dân, mong chúng ta củng cố niềm tin, vươn lên vượt qua khó khăn.Hãy chung tay thực hiện thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh và chờ ngày hoa xuân đến sớm nhất, trước tình hình dịch bệnh không lối thoát;Không thể không có trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả dịch bệnh.Một lòng một dạ, không núi nào không lật;Nắm tay nhau và trái tim, không có rào cản nào là không thể vượt qua.


Thời gian đăng: Jan-08-2022